Yrityslaina ja perintä

Yrityslainaa voi hakea yrityksen perustamiseen tai isoihin investointeihin: esimerkiksi kaluston hankkimiseen tai uusimiseen tai tutkimus- ja tuotekehittelyyn. Yrityslainaa voi hakea pankista, mutta usein lainaa haetaan myös sijoittajilta. Onnistuneella ja persoonallisella liikeidealla yrittäjä voikin saada rinnalleen pitkäaikaisen ja luotettavan rahoituskumppanin.

Erilaisia yrityslainavaihtoehtoja on paljon, tässä niistä muutama.

Perintä kuntoon

Jos yrityksen kassa on tiukoilla, kannattaa laskut muuttaa rahaksi esimerkiksi tässä perintä-palvelussa. Finnvera Oyj:n riskirahoitus

Valtion omistama erikoisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj. tarjoaa lainoja yrityksen perustamiseen, kasvuun, investointiin ja kehittämiseen. Lainaa myönnetään yrityksen tekemän yritystutkimuksen perusteella. Lainaa myönnetään pääsääntöisesti pk-yrityksille, eikä sitä voi hakea maatalous-, metsänhoito- tai rakennusliiketoimintaan. Finnveran lainat ovat korkotasoltaan matalia.

Perustamislaina

Perustamislaina on yrittäjän henkilökohtainen laina, joka on tarkoitettu uuden yrityksen osakkaalle osakepääoman tai yhtiöpanoksen maksamiseen. 10-vuotisen lainan ensimmäiset viisi vuotta ovat lyhennysvapaita, ja lainalla voidaan kattaa korkeintaan 80% lainan saajan sijoituksesta.

Pienlaina

Pienlainaa myönnetään yrityksen kone- ja laitehankintoihin, käyttöpääomatarpeisiin ja muihin yrityksen perustamiseen, laajentamiseen tai kehittämiseen liittyviin kuluihin. Laina on kertaluontoinen, ja sitä myönnetään kaikille yritysmuodoille. Lainamäärä on enintään noin 34000 euroa, ja 5-vuotisen lainan ensimmäinen vuosi on lyhennysvapaa. Laina voi täydentää yrityksen saamaa starttirahaa.


Investointi- ja käyttöpääomalaina

Investointi- ja käyttöpääomalainaa voivat hakea niin uudet kuin jo toimivat yritykset esimerkiksi rakennus-, kone- ja laiteinvestointeihin. Laina on tarkoitettu keskisuurille ja suurille yrityksille, joiden henkilömäärä on alle 250 ja liikevaihto korkeintaan 40 miljoonaa euroa.

Kehittämislaina

Kehittämislainalla rahoitetaan yritysten perustoimintoja ja kehittämistä: esimerkiksi viennin käynnistämistä tai tuotteiden kaupallistamista. Lainaa voi hakea myös mainontaan. Lainat on tarkoitettu alle 250 hengen yrityksille, joiden liikevaihto on korkeintaan 40 miljoonaa euroa. Lainaa voi saada korkeintaan 400 000 euroa.


Ympäristölaina

Ympäristölaina on tarkoitettu yritysten ympäristönsuojeluprojekteihin ja -investointeihin. Rahtoitusta voi saada korkeinaan miljoona euroa. Lainan korko voi olla kiinteä tai viitekorkoon sidottu.


Naisyrittäjälaina

Yritys voi hakea naisyrittäjille tarkoitettua lainaa mikäli naiset ovat yrityksen enemmistöosakkaina ja yritystä johtaa nainen. Yritys voi olla uusi tai jo toimiva pienyritys, joka työllistää korkeintaan viisi henkilöä. Lainaa myönnetään kone- ja laiteinvestointeihin ja muihin aloittamis- ja laajennushankkeisiin. Lainaa voi saada enintään noin 35000 euroa, ja sitä voi hakea täydentämään strattirahaa.

Suhdannelaina

Suhdannelaina on tarkoitettu yrityksen uusien tuotteiden tai palveluiden markkinoimiseen. Suhdannelainaa myönnetään alle 1000 työntekijän yrityksille, ja sitä myönnetään vain puoleksi vuodeksi kerrallaan. Suhdannelainan laina-aika on lyhyt, joten sillä on tarkoitus kattaa väliaikaisia rahoituspulmia, joiden uskotaan korjautuvat suhdanteiden parannuttua. Lainaa myönnetään noin 5000-40000 euroa kerrallaan.

Pienyritystakaus

Pienyritystakaus auttaa pieniä teollista toimintaa harjoittavia yrityksiä lainansaannissa ja nopeuttaa laina- ja takauspäätöksiä. Yritys hakee takausta pankista, joka hyväksyttää hakemuksen Finnvera Oyj:llä: takaus siis perustuu pankkien ja Finnveran sopimukseen.

Asuntolaina edullisesti 02.12.2013

Tämän postin myötä tämä blogi muuttuu yleiseksi talous- ja raha-aiheiseksi blogiksi ja pois politiikasta

.

http://www.sauliniinisto.net

  • http://news.bbc.co.uk
  • Muovit